В събитията на Art Deco Weddings, всяка концепция за дизайн на декор, се създава индивидуално, според предпочитанията на нашите младоженци, избор и визия на локацията и предложените компоненти на дизайн от Никол Новкова. Концепциите се създават така, че да се адаптират към конкретния интериор/ екстериор и да изглеждат неразделно цяло с общата визия на пространството.

Част от концепциите, може да раззгледате и в създадената видеогалерия на декори.