Често Наши клиенти са двойки, които живеят в друга държава или континент, но са избрали сватбата им да бъде в България. Възприели сме полезни практики за комуникация, които ни осигуряват постоянен контакт и обмен на информация. Ангажираността на клиентите ни се свежда до вземане на крайни решения, след предоставените от нас варианти на избор.

Съдействието на личен Сватбен агент започва от началните стъпки на планиране, по обсъдени и зададени от критерии от страна на клиентите, до финалните щрихи на дизайн и декор. Планирането е ангажимент, състоящ се от множество компоненти:

 • Съгласуване и формиране на бюджет
 • Разпределение на бюджета
 • Избор на локация
 • Подбор на документи за сключване на брак
 • Избор на дегустационно меню
 • Подбор на специалисти, необходими за всяко събитие – водеш, DJ, фотограф, видеограф
 • Избор на гримьор и фризьор
 • Избор на сватбена торта
 • Изработване на покани и други информационни материали
 • Осигуряване на допълнителни услуги, пряко свързани със събитието
 • Настаняване на гости, подбор и резервация в локации
 • Съдействие за логистика на пристигащи гости
 • Подбор на фирми подизпълнители
 • Осигуряване на оборудване
 • Организиране монтаж на конструкции
 • Допълнително сценично осветление
 • Музикално оформление и артисти изпълнители
 • Координация на събитието
 • Получаване на насоки и съвети за оптимален вариант на протичане на събитието, от персонален Сватбен агент.

Нашите клиенти могат да разчитат на внимание, активна комуникация, време и прецизност в изпълнението, тъй като агенцията има ограничение на броя събития, които се поемат в рамките на сезон. За да осигурим комфорт и информираност на клиентите ни, провеждаме онлайн срещи, за да могат да бъдат обсъдени и съгласувани всички стъпки от етапите на Сватбено планиране.