Усещането за едно събития е отражение на възприятието на нашите сетива. Както в ежедневието, реагирате с различна емоция на цветовете, на светлините, дори през този сезон можем да споменем емоцията от Коледната украса, така и на всяко събитие обстановката и атмосферата влияе пряко върху настроението и емоциите на всички присъстващи. Затова създаването на визия и концепция за декор е отговорност. Това е фактор, който може да превърне едно събитие в незабравим спомен, но може и да остави усещането за нещо незавършено и не на място. 

Когато се обсъжда темата за дизайн на Вашето събитие, освен за цветове, бутафория и материали, трябва да се объдят компоненти като стилистика, пропорции, обем, баланс, перспектива. За да е професионално изработено, едно събитие, нищо не трябва да е в повече или несъразмерно малко. Всеки елемент трябва да в съобразен с височината, формата на пространството и неговите особености. Един от основните балансиращи компоненти е сватбената маса. Тя може да е с повече компоненти и да създаде обем в пространстовото, който да се компенсира с не толкова детайлен декор на масите за гости или да се постигне общ баланс на сватбената маса, с всички компоненти на декора, които създават усещане на изпълнено пространство.

Често направата на фотокът изглежда като натруване на много елементи със сходен цвят или форма, но в него липсва симетрия спрямо пространството, както и необходимата симетрия или асиметрия на две срещуположни точки, за да се създаде форма и перспектива. Когато решите да избирате визия за този елемент от декора, попитайте кое и как се създава и как ще изглежда триизмерно.