Изборът на сватбен агент трябва да бъде осъзнат и без компромиси. Не всеки сватбен агент е подходящ за всеки клиент и съответно – за всеки клиент си има точно определен тип сватбен агент.

Когато срещнете правилният сватбен агент, това би трябвало да се усеща. Ако той и Вие говорите „на един език“, разбирате се без много обяснения, ако отговаря точно и адекватно на Вашите въпроси и сте усетили неговата компетенция, остава само да потърсите препоръки. Намерите ли всичко това, значи сте намерили Вашият сватбен агент.

Какво трябва да очаквате от Сватбения си агент? Как ще Ви помогне той?

  1. Като Ви съдейства за правилния избор на локация;
  2. Необходимо и важно условие е, да Ви структурира поетапните стъпки от сватбеното планиране;
  3. Той трябва да Ви помогне с избора на специалисти;
  4. Когато се допитате до него, трябва да Ви съветва за решенията, които ще вземете;
  5. Основно задължение на сватбения aгент е да осъществява контрол върху наемането на фирми подизпълнители – оборудване, осветление, контрукции, кетъринг;
  6. Ще се погрижи за Вас и гостите Ви, нищо да не липсва;
  7. Сватбеният агент ще Ви даде насока и ще Ви помогне в изграждането на концепция и декор;
  8. Може да разчитате на него за съдействие относно логистиката и координацията на сватбеното Ви събитие.

С две думи, Вашият сватбен агент трябва да бъде Ваш основен съветник и близък приятел по времето на организацията на сватбеното Ви събитие!